• Reforma prawa autorskiego w Parlamencie Europejskim

  23 i 24 lutego Parlament Europejski będzie debatować nad reformą praw autorskich na podstawie raportu Julii Redy. Po tej wstępnej debacie posłowie będą mieli jeszcze czas do 3 kwietnia na zgłaszanie poprawek, a członkowie komisji prawnej będą jeszcze pracować nad tekstem aż do 16 kwietnia.
  Raport ten proponuje wiele bardzo korzystnych zmian w europejskim prawie i mamy nadzieję, że zostanie on zaakceptowany. Jednak jesteśmy zdania, że wiele można też w nim poprawić. Nasi parlamentarzyści mogą jeszcze do raportu wnieść zmiany – mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy zainteresowani są liberalizacją prawa autorskiego o poinformowanie o tym fakcie europosłów reprezentujących ich region. Można to zrobić za pomocą maili, telefonów – albo może nawet tradycyjnej poczty, dane kontaktowe wszystkich polskich europosłów można znaleźć na stronie Europarlamentu.

  Przygotowaliśmy poniżej listę poprawek i uzupełnień do raportu Julii Redy. Możecie je wykorzystać w listach wysłanych do Waszych europosłów.

  WYŚLIJ MAIL DO SWOJEGO EUROPOSŁA

  1. Z zadowoleniem przyjmujemy zapisane w preambule raportu przywołanie art. 11, 13, 14, 16, 17 i 52 Karty Praw Podstawowych UE. Proponujemy jeszcze uzupełnić tę listę o art. 7 i 8 Karty, dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W niedawnej przeszłości prawa uczestników obiegu kultury bywały naruszane w imię potrzeby ochrony praw autorskich.

  2. Punkt 3 raportu proponujemy uzupełnić przez wskazanie, że do podmiotów, których słuszne interesy prawo autorskie powinno uwzględniać i chronić, należą wszyscy uczestnicy obiegu kulturalnego, włącznie z widzami, słuchaczami i czytelnikami. Zapisy te w ten sposób staną się spójne z zapisami punktu 8, który równocześnie proponujemy uzupełnić o wzmiankę podkreślającą, że prawo autorskie powinno sprawiedliwie wyważać interesy wszystkich zainteresowanych stron

  Continue Reading

 • Australijscy wystąpili z PPI

  Początkowo PPI zgodziło się że 14 marca 2015 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie PPI – ONLINE. Miało ono poprzedzić Walne Zgromadzenie PPI, które odbędzie się w Warszawie w pierwszy weekend lipca. Jednak posiedzenie zarządu, które odbyło się w dniu 8 lutego 2015 zmieniło ten ustalenia.

  W konsekwencji Australijska Partia Piratów wysłała e-maila do PPI z rezygnacją  w członkostwie. E-mail jest drukowany poniżej.

  Continue Reading