• Pirate Parties International (PPI) 2016 General Assembly in Berlin

    Tydzień temu 23 i 24 lipca odbyło się w Berlinie walne zebranie pirackiej międzynarodówki (Pirate Party International). Nasz delegat wziął w nim czynny udział, głosował i wielokrotnie zabrał głos, między innymi w sprawie moderacji na listach dyskusyjnych PPI która wydaje się być niezbędna.

    Na zebraniu przegłosowano parę mało znaczących poprawek do statutu i wybrano nowy zarząd PPI. W skład nowego zarządu https://pp-international.net/about-ppi/board-of-ppi/ weszli ludzie z dużym doświadczeniem i sukcesami w prowadzeniu organizacji działających w dużej mierze poprzez internet – tak jak przewodniczący Guillaume Saouli który zakładał szwajcarski oddział Internet Society, czy wice-przewodnicząca Bailey Lamon która współdziałała z ruchem Occupy, wspierała kanadyjskich indian i wiele innych organizacji. Budzi to nadzieję na rozwiązanie biurokratycznego impasu w jakim PPI znajduje się właściwie od początku swojego istnienia nie będąc w stanie nawet utrzymać dostępu do własnych kont bankowych. Sądząc z agendy pierwszego zebrania nowy zarząd zamierza to wszystko uporządkować. Polska Partia Piratów będzie ich w tych działaniach wspierać.

    Bardzo ważnym zadaniem nowego zarządu jest usprawnienie komunikacji pomiędzy pirackimi partiami. Listy dyskusyjne bez żadnej moderacji stała się polem działania troli i niekończących się kłótni. Na razie nie wiadomo czy rozwiązaniem będzie wprowadzenie moderacji i jakiś podstawowych reguł użytkowania list – czy też może potrzebne będzie założenie jakiegoś forum – które da więcej możliwości organizacji poprzez podział na tematy, szybką informację zwrotnę przez przyciski ‘lubię to’ i tak dalej. Pokładamy duże nadzieje w tych pomysłach. Ahoy