• Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów 11.02.2017

  Ahoj Piraci !

  Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 11 lutego 2017r. na godzinę 11.00 w Warszawie. Dokładny adres :

  Biuro coworkingowe toMiejsce

  ul. Prokuratorska 8, Warszawa
  http://www.tomiejsce.eu/Kontakt

  AGENDA WALNEGO ZGROMADZENIA

  11.00 Rozpoczęcie
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Wybór Przewodniczącego Obrad
  4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Zatwierdzenie porządku obrad – przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad

  11.30 Podsumowanie 2016 roku
  7. Sprawozdanie z działalności partii w 2016 roku

  11.45 Obrady tematyczne
  Continue Reading