• Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów 24 lutego 2018


  Ahoj Piraci ! Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 24 lutego 2018r. na godzinę 11.00 w Warszawie ul. Hoża 66/68

  AGENDA WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ PARTII PIRATÓW
  NA 24 LUTEGO 2018 ROKU

  11.00 Rozpoczęcie
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Wybór Przewodniczącego Obrad
  4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Zatwierdzenie porządku obrad – przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad
  11.30 Podsumowanie 2017 roku
  7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2017 rok
  8. Sprawozdanie z działalności partii w 2017 roku.
  11.45-14.00 Dyskusja
  9. Obrady tematyczne :
  a. współpraca z innymi organizacjami
  b. pozyskiwanie nowych członków P3
  c. wybory samorządowe w 2018 roku
  14.00-14.30 Przerwa
  14.30 Dyskusja ciąg dalszy
  16.30 Wolne wnioski – kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia
  17.00 Zakończenie
  10. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3.
  Prezes Polskiej Partii Piratów
  Michał Dydycz