• Akcja zbierania podpisów STOP TTIP

  Polska Partia Piratów popiera “Europejską Inicjatywą Obywatelską (ECI) STOP TTIP przeciwko TTIP i CETA” wspieraną przez porozumienie ok. 500 organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i związki zawodowe z całej Europy.

  Unia Europejska zamierza wkrótce podpisać dwie umowy handlowe o daleko idących konsekwencjach: jedną z Kanadą (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement, Kompleksowa Umowa Gospodarcza i Handlowa) i jedną ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Oficjalne stanowisko jest takie, że umowy te stworzą nowe miejsca pracy i zwiększą wzrost gospodarczy. Jednak prawdziwymi beneficjentami tych umów nie będą obywatele, a wielkie korporacje.

  CETA i TTIP mają na celu zwiększenie siły międzynarodowych korporacji kosztem demokracji i dobra wspólnego. Nie możemy do tego dopuścić! Prosimy o podpisanie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej!

  Razem możemy powstrzymać TTIP i CETA!

  Szczegółowe informacje na stronie:

  stop-ttip.org

  Podpisz się pod samodzielną Europejską Inicjatywą Obywatelską (ECI) przeciwko TTIP i CETA.

  Podpisz się tutaj w wersji polskiej:

  stop-ttip.org/pl/podpisz/

Comments are closed.