Navigation

Pobierz deklarację członkowską (PDF), wypełnij i wyślij na adres:

Polska Partia Piratów

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117

00-514 Warszawa

lub przekaż jednemu z członków zarządu partii.

Skan może nam ułatwić proces rejestracji, ale niezbędny będzie oryginał formularza z autentycznym, niekwestionowanym podpisem (na papierowym formularzu lub podpis kwalifikowany).

Dziękujemy!