• Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów 24 lutego 2018


  Ahoj Piraci ! Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 24 lutego 2018r. na godzinę 11.00 w Warszawie ul. Hoża 66/68

  AGENDA WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ PARTII PIRATÓW
  NA 24 LUTEGO 2018 ROKU

  11.00 Rozpoczęcie
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Wybór Przewodniczącego Obrad
  4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Zatwierdzenie porządku obrad – przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad
  11.30 Podsumowanie 2017 roku
  7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2017 rok
  8. Sprawozdanie z działalności partii w 2017 roku.
  11.45-14.00 Dyskusja
  9. Obrady tematyczne :
  a. współpraca z innymi organizacjami
  b. pozyskiwanie nowych członków P3
  c. wybory samorządowe w 2018 roku
  14.00-14.30 Przerwa
  14.30 Dyskusja ciąg dalszy
  16.30 Wolne wnioski – kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia
  17.00 Zakończenie
  10. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3.
  Prezes Polskiej Partii Piratów
  Michał Dydycz

 • CETA piracka wolność czy zniewolenie?

  Ceta jako podważenie funkcjonowania demokracji?

  Państwo umowa społeczna gwarantująca jej obywatelom zbiór praw i obowiązków, w państwie demokratycznym to pośrednio obywatele swoimi reprezentantami realizują swoje potrzeby do samostanowienia, więc dlaczego mowa o umowach między państwowych wywołuje tak wiele kontrowersji?

  Nie każda umowa jest ograniczeniem samostanowienia, o swojej przestrzeni i swoich prawach, możemy wyróżnić tutaj przykład UE, gdzie do stanowienia są powoływani reprezentanci poszczególnych społeczności w celach reprezentacji i zabezpieczania ich interesów. Model ten krytykowany i zachwalany nie jest może modelem idealnym lecz dający legimityzacje procesów podejmowania decyzji w postaci przedstawicielstwa reprezentantów społecznych, co do skuteczności nie ma co wchodzić w polemikę nad tym gdyż rzecz dotyczy się umów w których to państwo jako podmiot w umowie oddaje część samostanowienia pod groźbą sankcji finansowych, niby niewinny arbitraż który w myśl idei o nieblokowaniu rozwoju kapitału i gwarantujące mu prawa nie jest niczym złym ale jak zwykle decydują szczegóły i scenariusze których realizacja może zagrozić idei wolności i prawa do samostanowienia.

  Czym ma być arbitraż w którym to umowa społeczna a raczej wola społeczeństwa do samostanowienia i decydowania o prawach na jakich dane społeczeństwo funkcjonuje ma być poddawane ocenie pod groźbą wysokich odszkodowań podmiotów zewnętrznych ? Czy nie jest to odebranie wolności ?

  Można to określić jednym niepodważalnym zdaniem: Chcesz mieć wolność to sobie ją kup !!!

  Tak niestety ale idea samostanowienia samodecydowania zostaje tutaj skrajnie zaburzona, mechanizm arbitrażu nie może ograniczać formy ani kierunku samostanowienia ani też być pręgierzem finansowym który to spowoduje ograniczenie decyzyjności społeczeństwa.
  Continue Reading

 • List Otwarty do mediów

  Szanowni Państwo,

  w dn. 28.10.2016 r., w wieczornym wydaniu „Wiadomości” oraz w programie „Dziś wieczorem”, emitowanych na antenie Telewizji Polskiej, dziennikarze komentujący powszechne wybory do parlamentu w Islandii, podali nieprawdziwą informacją dotyczącą funkcjonowania Partii Piratów w poszczególnych krajach na terenie Europy. Wyemitowane materiały zakwestionowały istnienie Partii Piratów na terenie Polski, co z kolei jest niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

  Polska Partia Piratów, zarejestrowana w Państwowej Komisji Wyborczej, istnieje od 2013 roku i od tego czasu aktywnie opiniuje bieżące wydarzenia, a także uczestniczy w życiu politycznym i społecznym obywateli polskich. W 2014 r. Polska Partia Piratów znalazła się na listach wyborczych do krajowych wyborów samorządowych, a także do Parlamentu Europejskiego.

  „Polscy Piraci”, poprzez swoją działalność, w pełni utożsamiają się z ideą Światowego Ruchu Pirackiego, o czym świadczyć może fakt, iż w 2015 r. Polska Partia Piratów była organizatorem Zjazdu Walnego PPI (Światowa Partia Piratów). Polska Partia Piratów, czynnie uczestniczy w pracach organizacji PPEU (Europejska Partia Piratów), która z kolei skupia w swoich ramach „pirackie partie”, funkcjonujące na terenie Europy, w tym w Parlamencie Europejskim, w którym przedstawicielem PPEU jest niemiecka europosłanka, Julia Reda.

  Jako przedstawiciel P3, wyrażam sprzeciw wobec marginalizowania działalności Polskiej Partii Piratów, co aktualnie ma miejsce w polskich mediach, Continue Reading