• Przegląd umów o wolnym handlu

  Czwartego lutego bieżącego roku państwa uczestniczące w negocjacjach podpisały międzynarodową umowę o wolnym handlu Trans-Pacific Partnership (TPP). Nie oznacza to jeszcze jej wejścia w życie, ani nawet ratyfikacji, ale jest silnym sygnałem, że wiele się w niej już nie zmieni. Jest to dobra okazja by przyjrzeć się wszystkim negocjowanym obecnie podobnym umowom i przypomnieć czemu tak często wywołują protesty.

  Dla ustalenia uwagi poniżej są wypisane najbardziej istotne umowy.

  • Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – umowa negocjowana między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jest obiektem szczególnie widocznych protestów w całej Unii, które już opóźniły nieco jej negocjacje.
  • Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) – umowa negocjowana między Kanadą a Unią Europejską. Medialnie mniej znana niż TTIP, mimo że zawiera właściwie wszystkie najbardziej niepokojące jej zapisy.
  • Trans-Pacific Partnership (TPP) — wyżej wspomniana umowa między wieloma państwami graniczącymi z Oceanem Spokojnym, choć chęć przyłączenia się do umowy wyraziły również między innymi Indie. Umowa nie ma natomiast obejmować Chin, przez to potencjalnie zwiększając wpływy Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej.

  Wszystkie te umowy oficjalnie mają ułatwiać handel międzynarodowy, poprzez zniesienie ceł i innych przepisów obecnie go utrudniających, a także ujednolicić różnorakie wymagania jakościowe w uczestniczących krajach. Te idee nie są same w sobie złe, ale niestety praktyczne ustalenia pojawiające się w umowach już tak.
   
   
  Continue Reading

 • Reforma prawa autorskiego w Parlamencie Europejskim

  23 i 24 lutego Parlament Europejski będzie debatować nad reformą praw autorskich na podstawie raportu Julii Redy. Po tej wstępnej debacie posłowie będą mieli jeszcze czas do 3 kwietnia na zgłaszanie poprawek, a członkowie komisji prawnej będą jeszcze pracować nad tekstem aż do 16 kwietnia.
  Raport ten proponuje wiele bardzo korzystnych zmian w europejskim prawie i mamy nadzieję, że zostanie on zaakceptowany. Jednak jesteśmy zdania, że wiele można też w nim poprawić. Nasi parlamentarzyści mogą jeszcze do raportu wnieść zmiany – mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy zainteresowani są liberalizacją prawa autorskiego o poinformowanie o tym fakcie europosłów reprezentujących ich region. Można to zrobić za pomocą maili, telefonów – albo może nawet tradycyjnej poczty, dane kontaktowe wszystkich polskich europosłów można znaleźć na stronie Europarlamentu.

  Przygotowaliśmy poniżej listę poprawek i uzupełnień do raportu Julii Redy. Możecie je wykorzystać w listach wysłanych do Waszych europosłów.

  WYŚLIJ MAIL DO SWOJEGO EUROPOSŁA

  1. Z zadowoleniem przyjmujemy zapisane w preambule raportu przywołanie art. 11, 13, 14, 16, 17 i 52 Karty Praw Podstawowych UE. Proponujemy jeszcze uzupełnić tę listę o art. 7 i 8 Karty, dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W niedawnej przeszłości prawa uczestników obiegu kultury bywały naruszane w imię potrzeby ochrony praw autorskich.

  2. Punkt 3 raportu proponujemy uzupełnić przez wskazanie, że do podmiotów, których słuszne interesy prawo autorskie powinno uwzględniać i chronić, należą wszyscy uczestnicy obiegu kulturalnego, włącznie z widzami, słuchaczami i czytelnikami. Zapisy te w ten sposób staną się spójne z zapisami punktu 8, który równocześnie proponujemy uzupełnić o wzmiankę podkreślającą, że prawo autorskie powinno sprawiedliwie wyważać interesy wszystkich zainteresowanych stron

  Continue Reading