• Ogłaszamy Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów – 2016

  Ahoj Piraci !
  Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów Pani Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 2 lipca 2016r, w Warszawie na godzinę 11.00.

  Dokładny adres :
  Pracownia Duży Pokój
  ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Warszawa
  http://www.duzypokoj.org/o-duzym-pokoju/kontakt/
  (MAPA)Najlepszy dojazd: Metrem do Stacji Metra Nowy Świat – Uniwersytet, tak samo jak w ubiegłym roku, jednak w tym roku Walne w innym budynku (MAPA)

  AGENDA WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ PARTII PIRATÓW OGŁOSZONEGO NA 2 LIPCA 2016 r.

  11.00 Rozpoczęcie

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Wybór Przewodniczącego Obrad
  4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad.

  11.30 Podsumowanie 2015 roku

  7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2015 r.
  8. Działalność partii w 2015 roku.


  12.00 Dyskusja

  9. Obrady tematyczne:
  a) Prace związane z programem P3
  b) Partia Piratów i współpraca z innymi organizacjami
  c) Powołanie Stowarzyszenia
  d) Zgłaszanie zmian do statutu

  14.00-15.00 Przerwa
  15.00 Prezentacje członków P3

  10. Prezentacja z dyskusją nt. Bezpieczeństwo IT – Zbigniew Łukasiak (15.00-16.00 )
  11. Prezentacja z dyskusją nt. Inwigilacja przez państwa vs. inwigilacja przez podmioty komercyjne, zagrożenia i aspekty społeczne – Michał Dydycz (16.00-16.45 )

  16.45 Dyskusja ciąg dalszy

  12. Wolne wnioski – kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia

  18.00 Zamknięcie i podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3

  Przypominamy, że dla Członków P3 obecność i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowe!
  Wszystkich serdecznie zapraszamy!
  Zarząd P3

Comments are closed.