• Tekst porozumienia TTIP zostanie udostępniony po podpisaniu

  W lutym Fundacja Nowoczesna Polska zadała Ministrowi Gospodarki pytania odnośnie konstrukcji praw własności intelektualnej zawartych w negocjowanej właśnie umowie Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

  Ministerstwo odniosło się do zadanych pytań jednym zdaniem :
  “uprzejmie informuję, iż rozmowy dotyczące prawa własności intelektualnej ( IPR ) w ramach TTIP nie są jeszcze zaawansowane”.

  Odpowiedź z ministerstwa jasno informuje jak wygląda możliwość uzyskania dalszych informacji:
  “Zgodnie z przyjętą w UE praktyką tekst porozumienia zostanie udostępniony dopiero w końcowym etapie, po podpisaniu porozumienia przez obie strony”.

  Treść wysłanego do Ministerstwa listu:

  1. Jak wyglądają obecnie planowane zapisy porozumienia Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dotyczące praw wyłącznych na dobra niematerialne (inaczej tzw. praw własności intelektualnej)? Przy czym szczególne jesteśmy zainteresowani zapisami dotyczącymi prawa autorskiego.

  2. Jakie jest polskie stanowisko negocjacyjne odnośnie negocjowania zapisów dotyczących praw własności intelektualnej?

  Odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki:

  Szanowny Panie Prezesie,

  W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lutego 2014r. uprzejmie informuję, iż rozmowy dotyczące prawa własności intelektualnej ( IPR ) w ramach TTIP nie są jeszcze zaawansowane. Dotychczas strona USA i UE skupiały rozmowy na ogólnym zakresie TTIP z przekazaniem stanowisk partnerów w poszczególnych obszarach.

  Należy jednak zauważyć, że wszystkie informacje, które państwa członkowskie UE otrzymują z KE mają charakter zastrzeżony i nie jest możliwe przekazania ich na zewnątrz administracji. Dotyczy to również prośby Fundacji o udostępnienie tekstu rozdziału IPR i stanowiska Polski w tym zakresie.

  Zgodnie z przyjętą w UE praktyką tekst porozumienia zostanie udostępniony dopiero w końcowym etapie, po podpisaniu porozumienia przez obie strony.

  z poważaniem
  Minister
  Grażyna Henclewska
  podsekretarz stanu