• Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów 10 CZERWCA 2017

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

  POLSKIEJ PARTII PIRATÓW 10 CZERWCA 2017 ROKU

  Szanowni Piraci !

  Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 10 czerwca 2017r. na godzinę 10.00 w Warszawie.

  Dokładny adres :
  Pracownia Duży Pokój
  ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Warszawa
  http://www.duzypokoj.org/o-duzym-pokoju/kontakt/
  (MAPA)Najlepszy dojazd: Metrem do Stacji Metra Nowy Świat – Uniwersytet, tak samo jak w ubiegłym roku(MAPA)

  AGENDA WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZONEGO
  NA 10 CZERWCA 2017 r.

  10.00 Rozpoczęcie

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3

  2. Stwierdzenie kworum

  3. Wybór Przewodniczącego Obrad

  4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

  6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad

  10.30 Podsumowanie 2016 roku

  7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2016 rok

  8. Sprawozdanie z działalności partii w 2016 roku.

  11.00-13.00 Wybór nowych władz Polskiej Partii Piratów

  9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

  10. Głosowania

  13.00-14.00 Dyskusja i wprowadzenie zmian do statutu

  14.00-14:30 Przerwa

  14.30 Dyskusja na temat wyborów samorządowych w 2018 roku

  15.30 Podsumowanie i wolne wnioski – kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia

  16.00 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3.

  Przypominam, że obecność i uczestnictwo członków P3 w Walnym Zgromadzeniu zgodnie ze Statutem Partii jest obowiązkowe !

  Serdecznie zapraszam

  Paulina Kolbusz
  Polska Partia Piratów

Comments are closed.