Uczciwych Wyborów!

Chcemy otwarcia polskiej sceny politycznej na nowe siły i odpolitycznienia mediów publicznych.

Od wielu lat polską politykę dominują te same organizacje – odbierając społeczeństwu realny wybór przedstawicieli, a tym samym wpływ na rozwój kraju.

Przy wsparciu zależnych politycznie mediów i ośrodków badania opinii publicznej, utrzymują nas w stanie ogłupienia i skłócenia w trakcie niekończących się kampanii wyborczych. 

Sytuacja ta powoduje degradację „elit” politycznych, nadmierny rozrost administracji publicznej, biurokrację, korupcję i nepotyzm – państwo działa nieefektywnie i generuje olbrzymie koszty dla podatników.

Aby zmienić tę sytuację postulujemy:

 • Zmiany w ordynacji wyborczej otwierające scenę polityczną na nowe siły.
 • Wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej w modelu Liquid Democracy (więcej).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury wyborczej, np. przez wprowadzenie technologii Blockchain.
 • Wsparcie uczciwych narzędzi sondażowych.
 • Odpolitycznienie mediów publicznych. 

Prostych Podatków!

Chcemy uproszczenia systemu podatkowego i uczynienia go przyjaznym dla obywatela.

Aktualny stan systemu podatkowego w Polsce generuje wiele niepotrzebnego stresu dla obywateli. Jest przesadnie skomplikowany i niezrozumiały nawet dla zawodowych księgowych. 

Niejednoznaczne interpretowane przepisy i nieuczciwe, zmieniane z dnia na dzień, zasady podatkowe często bywają elementem bieżącej gry politycznej. Przypomnijmy sobie „Polski Ład”… 

Taki stan sprawia znacznie utrudnienia dla wszystkich podatników i generuje olbrzymie koszty utrzymania. Dodatkowo ogranicza zainteresowanie zagranicznych inwestorów a nawet powoduje ich odpływ na inne rynki.

Skuteczna reforma aktualnego sytemu podatkowego wydaje się być bardzo trudna do przeprowadzenia, dlatego naszą ideą jest zbudowanie bezpiecznego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi podatnika, który będzie funkcjonował równolegle do aktualnego modelu i stopniowo przejmował obsługę poszczególnych form opodatkowania.

Przeprowadzenie skutecznej cyfryzacji i uproszczenie systemu podatkowego pozwoli na sprawne przeprowadzanie jego dalszych reform przez kolejne ekipy rządzące.

Bezpiecznej Polski!

Chcemy by każdy obywatel naszego kraju czuł się bezpiecznie i mógł liczyć na skuteczne wsparcie.

Dołożymy wszelkich starań aby żaden obywatel Polski nie czuł się szykanowany ze strony administracji publicznej, by sprawność działania i profesjonalizm przedstawicieli państwa polskiego był powodem do dumy i wzorem do naśladowania dla wszystkich. 

Działania mające doprowadzić do podniesienia jakości pracy administracji publicznej powinny obejmować:

 • Możliwie szeroką cyfryzację.
 • Znaczne ograniczenie zatrudnienia. 
 • Pełna weryfikację i profesjonalizację personelu.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu ocen i odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

Dodatkowo państwo polskie powinno gwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo w zakresie:

 • Ochrony prywatności i danych osobowych.
 • Badania uczciwości działań banków i korporacji.
 • Ochrony procesu wyborczego.
 • Bezpieczeństwa energetycznego.

Działania te, rozszerzone na wszystkie pola aktywności państwa, są uwzględniane w naszych pracach programowych.