Janusz Wdzięczak

Prezes Polskiej Partii Piratów  

 

Ekonomista i historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji. Społecznie zaangażowany w akcje charytatywne w Polsce, Ukrainie i Gruzji. Realizował liczne projekty na rzecz społeczności lokalnej: świetlice środowiskowe dla dzieci, akcje edukacyjne, inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. 

Co roku organizuje akcje charytatywną „Koalicja Świętego Mikołaja”. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi (Gruzja), obronił doktorat na Uniwersytecie Łódzkim. 

Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z zakresu ekonomii oraz transportu. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach. Inicjator koncepcji „Plan Marshalla dla Białorusi” zakładającej odbudowę gospodarki Białorusi po demokratycznych przemianach. 

Zwolennik demokracji płynnej i większego zaangażowania obywateli w życie polityczne. Hobby: turystyka konna, żeglarstwo, kuchnia indyjska, muzyka Dvoraka.