Kodeks Piratów

Chcemy nowoczesnego, opartego na wiedzy społeczeństwa​ – zbudowanego na uczciwych zasadach demokracji bezpośredniej, transparentności, otwartości i konkurencyjności.

Nasze najważniejsze postulaty:​

Wolność w sieci
Używanie nowych technologii dla wsparcia dobrostanu Obywateli – nie do inwigilacji i kontroli. Ochrona społeczeństwa przed agresywnymi działaniami korporacji i służb.
postulat
Sprawna administracja cyfrowa
Zmniejszenie ograniczeń administracyjnych, ograniczenie biurokracji, usprawnienie i zwiększenie transparentności działań podmiotów publicznych i urzędników, prowadzące do systemowego obniżenia zatrudnienia w sektorze publicznym.
postulat
Systemowe ograniczenie inflacji
Zmniejszenie marż państwowych koncernów energetycznych – co pozwoli ograniczyć wzrosty cen paliw, energii elektrycznej i ogrzewania. Zniesienie państwowych monopoli.
postulat
Reforma ochrony zdrowia
Wprowadzenie jasnych zasad koordynacji opieki zdrowotnej i konkurencyjnych ubezpieczeń. Wprowadzenie ulg podatkowych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Likwidacja obowiązkowości ZUS.
postulat
Proste podatki
Wdrożenie prostych modeli podatkowych dla możliwe szerokiej grupy podatników oraz ograniczenie ilości nowych regulacji.
postulat
Otwarta edukacja
Zwiększenie roli rodziców w zarządzaniu przedszkolami i szkołami. Odpolitycznienie programów nauczania i ograniczenie wpływów organizacji religijnych na edukację.
postulat
Polityka zagraniczna
Dobra współpraca z sojusznikami w ramach NATO i UE oraz budowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski. Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm, promocja polskiej kultury za granicą.
postulat
Bezpieczeństwo
Utrzymanie stabilnego wzrostu wydatków na obronność oraz transparentość w wydawaniu środków. Zwiększenie nacisku na cyberbezpieczeństwo i ochronę procesów wyborczych.
postulat
Rolnictwo i ekologia
Wsparcie producentów żywności poprzez rozwijanie nowoczesnych narzędzi, wsparcie konkurencyjności oraz rozwój ekologicznych upraw i hodowli. Wprowadzenie odpowiedzialności producentów / dystrybutorów za utylizację opakowań wprowadzonych na rynek.
postulat
Uczciwe wybory
Otwarcie polskiej sceny politycznej poprzez zmiany w ordynacji wyborczej ułatwiające funkcjonowanie nowym ruchom społecznym. Cyfryzacja procesu wyborczego przy użyciu nowoczesnych modeli demokracji bezpośredniej oraz odpolitycznienie mediów publicznych.
postulat

Kodeks Piratów będzie rozwijany i modyfikowany zgodnie z ustaleniami poczynionymi na naszych grupach dyskusyjnych i forach.