Działając na podstawie Statutu Polskiej Partii Piratów zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów na dzień 25 lutego 2023 r. (sobota) w godz.15:00-19:00 w Warszawie.

Dokładny adres: ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa 

Centrum Konferencyjne Wilcza

 

 Przypominamy, że uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zgodnie ze Statutem Partii jest obowiązkowe! W załączeniu agenda Walnego Zgromadzenia Członków. W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość prosimy o potwierdzenie obecności (nieobecności). 

 

Z Pirackim pozdrowieniem, 

Michał Dydycz 

Prezes Polskiej Partii Piratów

 

Agenda Walnego Zgromadzenia: